از تو تا من

کلمات کلیدی
آخرین مطالب
 • ۹۷/۰۷/۲۱
  ...
محبوب ترین مطالب
 • ۹۷/۰۱/۰۵
  :(
 • ۹۷/۰۷/۲۱
  ...

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است


ملت همیشه در صحنه! میشه از خرید دلار، طلا،

ماشین، لبنیات و .. فقط به مدت یک هفته دست بردارید!

ادمهای به اصطلاح زرنگ، میشه از این آب گل الود ماهی نگیرید!

والا  ماهی های این آبی که از خونِ این مردم تغذیه شده ،خوردن نداره!

به پیر به پیغمبر نداره...! • my name is you!


این که چرا عمه خانم حساس ِ تی وی، تو رو یاد من میندازه!

چرا لیوانِ شُسته ، رُفته ِ فامیلِ عمه خانم

منو! یاد آشپزخونه همیشه تمیز اما دل خسیس ِ شما میندازه ،

فقط یه ته لبخندِ زهرماری جا میذاره گوشه لبمُ

یه یادش بخیر مزخرفُ

زهر تلخِ همه حماقتِ توُ

بر باد دادنِ رابطه ها وَ

تمام! • my name is you!


شعور هم چیز ِ خوبیه! ازش استفاده بشه مطمئنا جایِ دوری نمیره!

 • my name is you!